بانک کتاب ثبت لینک
بستن تبلیغات [X]
درس پژوهی

درس پژوهی

,درس پژوهی,درس پژوهی چیست,درس پژوهی ابتدایی,درس پژوهی در ابتدایی,درس پژوهی ریاضی,درس پژوهی و مراحل آن,درس پژوهی Ppt,درس پژوهی دوم ابتدایی,درس پ


نت پیانو نت ویولن نت سنتور نت گیتار

درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان مساحت دایره

تعداد صفحات: 32 کد محصول :8397 حجم فایل:160,5 KB نوع فایل :ms-word


درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان مساحت دایره


فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان مساحت دایره


معرفی :
درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان مساحت دایره - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ،
فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اهداف کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندي نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشیابی تدریس
طرح درس
هدف کلی
اهداف جزئی
اهداف رفتاری
نکات کلیدی
ایجاد انگیزه
ارزشیابی تشخیصی
گام اول
گام دوم
گام سوم
ریاضی پنجم محیط دایره
اهداف درس
وسایل مورد نیاز
ارزشیابی تشخیصی
راهبردهای ایجاد انگیزه
اجرای مراحل روش
مرحله ی اوّل و دوّم
مرحله ی سوّم: اجرای بازی
مرحله ی چهارم: نتیجه گیری
ارزشیابی پایانی
ارائه ی تکلیف
تدریس اول
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشیابی تدریس
محاسن تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
نتایج حاصله
فهرست منابع و مآخذ


لینک دانلود:

درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان مساحت دایره


برچسب ها: درس پژوهی در رابطه با درس ریاضی پنجم ابتدایی , درس پژوهی کلاس پنجم ابتدایی , درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی , دانلود درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی , نمون ,

[ بازدید : 5 ]

[ سه شنبه 28 فروردين 1397 ] [ 19:32 ] [ درس پژوهی ]

[ ]

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم پیامبران الهی

تعداد صفحات: 23 کد محصول :8400 حجم فایل:350 KB نوع فایل :ms-word


درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم پیامبران الهی


فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم پیامبران الهی

معرفی :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی پیامبران الهی - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ،
فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اهداف کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندي نحوه اجرا
ارزشیابی تشخیصی
ارزشیابی تدریس
هدف کلی
اهداف رفتاری
ارزشیابی ورودی
ارائه درس: مرحله اول ( تولید اندیشه)
ارزشیابی پایانی
تدریس اول
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشیابی تدریس
محاسن تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
نتایج حاصله
فهرست منابع و مآخذ


لینک دانلود:

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم پیامبران الهی


برچسب ها: درس پژوهی کلاس چهارم ابتدایی , درس پژوهی معلم کلاس چهارم ابتدایی , درس پژوهی آموزگار پایه چهارم ابتدایی , درس پژوهی پایه چهارم ابتدایی , درس پژوهی ,

[ بازدید : 4 ]

[ سه شنبه 28 فروردين 1397 ] [ 19:26 ] [ درس پژوهی ]

[ ]

درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی درس بخوانیم


تعداد صفحات: 24 کد محصول :8401 حجم فایل:455 KB نوع فایل :ms-word


درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی درس بخوانیم


فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی درس بخوانیم


معرفی :
درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی درس بخوانیم - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ،
فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اهداف کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندي نحوه اجرا
ارزشیابی تشخیصی
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشیابی تدریس
طرح درس
تدریس اول
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشیابی تدریس
محاسن تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
نتایج حاصله

لینک دانلود:

درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی درس بخوانیم


برچسب ها: درس پژوهی مقطع پنجم ابتدایی , درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی , درس پژوهی کلاس پنجم ابتدایی , دانلود درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی , نمونه درس پژوهی کلاس ,

[ بازدید : 5 ]

[ سه شنبه 28 فروردين 1397 ] [ 19:20 ] [ درس پژوهی ]

[ ]

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی محیط زیست

تعداد صفحات: 26 کد محصول :8402 حجم فایل:373 KB نوع فایل :ms-word


درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی محیط زیست


فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی محیط زیست


معرفی :
درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس انسان و محیط زیست - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ،


فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اهداف کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندي نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشیابی تدریس
طرح درس
اهداف
هدف کلی
هدف های جزئی
هدف های رفتاری
نکات کلیدی
راهبرد ایجاد انگیزه
ارزشیابی تشخیصی
مراحل تدریس
ارزش یابی پایانی
تعیین تکالیف
تکلیف تمرینی
تکلیف خلاقیتی
تدریس اول
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشیابی تدریس
محاسن تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
نتایج حاصله


لینک دانلود:

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی محیط زیست


برچسب ها: درس پژوهی کلاس پنجم ابتدایی , درس پژوهی راجع به , درس پژوهی مقطع پنجم ابتدایی , درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی , درس پژوهی کلاس پنجم ابتدایی بصورت , درس ,

[ بازدید : 2 ]

[ سه شنبه 28 فروردين 1397 ] [ 19:15 ] [ درس پژوهی ]

[ ]

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی نخستین شهرها


تعداد صفحات: 24 کد محصول :8390 حجم فایل:352,5 KB نوع فایل :ms-word


درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی نخستین شهرها


فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی نخستین شهرها


معرفی :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی نخستین شهرها - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ،


فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اهداف کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندي نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشیابی تدریس
طرح درس
هدف کلی
اهداف جزئی
اهداف رفتاری
فضا و مدل کلاس
شروع کلاس
ایجاد انگیزه
جمع بندی مطالب
ارزشیابی پایانی
تدریس اول
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشیابی تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
نتایج حاصله
فهرست منابع و مآخذ

لینک دانلود:

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی نخستین شهرها


برچسب ها: درس پژوهی مربوط به پایه چهارم , درس پژوهی مربوط به درس تعلیمات اجتماعی پایه چهارم , درس پژوهی پایه چهارم ابتدایی , درس پژوهی کلاس چهارم ابتدایی , در ,

[ بازدید : 2 ]

[ سه شنبه 28 فروردين 1397 ] [ 19:07 ] [ درس پژوهی ]

[ ]

درس پژوهی علوم سوم دبستان آب بر روی زمین

تعداد صفحات: 25 کد محصول :8391 حجم فایل:125 KB نوع فایل :ms-word


درس پژوهی علوم سوم دبستان آب بر روی زمین


فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:درس پژوهی علوم سوم دبستان آب بر روی زمین

معرفی :
درس پژوهی علوم سوم دبستان آب بر روی زمین - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان
فهرست مطالب در زیر آمده است :

فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اهداف کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندي نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشیابی تدریس
طرح درس
هدف کلی
اهداف جزئی
اهداف رفتاری
ارزشیابی ورودی
ایجادانگیزه
وسایل مورد نیاز
مدل کلاس
ارائه درس
ارزشیابی پایانی
ارائه تکلیف
تدریس اول
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشیابی تدریس
محاسن تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
نتایج حاصله
فهرست منابع و مآخذلینک دانلود:

درس پژوهی علوم سوم دبستان آب بر روی زمین


برچسب ها: درس پژوهی مربوط به درس علوم پایه سوم ابتدایی , درس پژوهی کلاس سوم ابتدایی , درس پژوهی پایه سوم ابتدایی , درس پژوهی آموزگار پایه سوم ابتدایی , درس پژ ,

[ بازدید : 2 ]

[ سه شنبه 28 فروردين 1397 ] [ 18:59 ] [ درس پژوهی ]

[ ]

درس پژوهی علوم سوم دبستان دریاهاتعداد صفحات: 25 کد محصول :8392 حجم فایل:125,5 KB نوع فایل :ms-word


درس پژوهی علوم سوم دبستان دریاها


فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:درس پژوهی علوم سوم دبستان دریاها


معرفی :
درس پژوهی علوم سوم دبستان دریاها - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ،
فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اهداف کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندي نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشیابی تدریس
طرح درس
هدف کلی
اهداف جزئی
اهداف رفتاری
ارزشیابی ورودی
ایجاد انگیزه
وسایل مورد نیاز
ارائه درس
ارزشیابی پایانی
ارائه تکلیف
تدریس اول
جلسه دوم درس پژوهی
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشیابی تدریس
محاسن تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
نتایج حاصله
فهرست منابع و مآخذ

لینک دانلود:

درس پژوهی علوم سوم دبستان دریاها


برچسب ها: درس پژوهی آموزگار پایه سوم ابتدایی , درس پژوهی معلم کلاس سوم ابتدایی , درس پژوهی کلاس سوم ابتدایی بصورت , درس پژوهی معلم کلاس سوم ابتدایی بصورت ور ,

[ بازدید : 2 ]

[ سه شنبه 28 فروردين 1397 ] [ 18:53 ] [ درس پژوهی ]

[ ]

درس پژوهی علوم سوم دبستان اندامهای حرکتی

تعداد صفحات: 25 کد محصول :8393 حجم فایل:126 KB نوع فایل :ms-word


درس پژوهی علوم سوم دبستان اندامهای حرکتی


فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:درس پژوهی علوم سوم دبستان اندامهای حرکتی

معرفی :
درس پژوهی علوم سوم دبستان اندامهای حرکتی - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان
فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اهداف کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندي نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشیابی تدریس
طرح درس
اهداف کلی
اهداف جزئی
ارزشیابی ورودی
ایجادانگیزه
وسایل مورد نیاز
ارائه درس
ارزشیابی پایانی
ارائه تکلیف
تدریس اول
جلسه دوم درس پژوهی
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشیابی تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
نتایج حاصله
فهرست منابع و مآخذلینک دانلود:

درس پژوهی علوم سوم دبستان اندامهای حرکتی


برچسب ها: درس پژوهی کلاس سوم ابتدایی , درس پژوهی پایه سوم ابتدایی , دانلوددرس پژوهی پایه سوم ابتدایی , نمونه درس پژوهی کلاس سوم ابتدایی , درس پژوهی پایه سوم ا ,

[ بازدید : 2 ]

[ سه شنبه 28 فروردين 1397 ] [ 18:46 ] [ درس پژوهی ]

[ ]

درس پژوهی علوم سوم دبستان دستگاه گوارش

تعداد صفحات: 25 کد محصول :8394 حجم فایل:126 KB نوع فایل :ms-word


درس پژوهی علوم سوم دبستان دستگاه گوارش


فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:درس پژوهی علوم سوم دبستان دستگاه گوارش


معرفی :
درس پژوهی علوم سوم دبستان دستگاه گوارش - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و هشت صفحه ،
فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اهداف کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندي نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشیابی تدریس
طرح درس
هدف کلی
اهداف جزئی
اهداف رفتاری
ارزشیابی ورودی
ایجاد انگیزه
ارائه درس
جمع بندی مطالب
ارزشیابی پایانی
ارائه تکلیف
تدریس اول
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشیابی تدریس
محاسن تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
نتایج حاصله
فهرست منابع و مآخذلینک دانلود:

درس پژوهی علوم سوم دبستان دستگاه گوارش


برچسب ها: درس پژوهی کلاس سوم , درس پژوهی سوم ابتدایی , درس پژوهی سوم ابتدایی مساحت , نمونه درس پژوهی سوم ابتدایی , درس پژوهی پایه سوم ابتدایی , درس پژوهی ریاضی ,

[ بازدید : 2 ]

[ سه شنبه 28 فروردين 1397 ] [ 18:39 ] [ درس پژوهی ]

[ ]

درس پژوهی علوم سوم دبستان گرما ومواد 2

تعداد صفحات: 25 کد محصول :8387 حجم فایل:352,5 KB نوع فایل :ms-word


درس پژوهی علوم سوم دبستان گرما ومواد 2


فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:درس پژوهی علوم سوم دبستان گرما ومواد 2

تیترهایی که در این معماری نوین تدریس پایه سوم ابتدایی بر اساس طراحی آموزشی برای جشنواره معماری نوین تدریس وجود دارد شامل موارد زیر است:
عنوان : گرما و مواد
مقدمه درباره گرما و مواد
معرفی فضای فیزیکی درباره مکان اجرای طراحی آموزشی با موضوع گرما و مواد
زمانبندی درس گرما و مواد
برنامه ریزی برای تدریس گرما و مواد
مشخصات کلی درس گرما و مواد
روش های تدریس گرما و مواد
جدول هدف گذاری بر اساس سند ملی درس گرما و مواد
طراحی آموزشی درس بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده گرما و مواد
یک دوره طراحی آموزشی گرما و مواد
برنامه ریزی طراحی آموزشی درس گرما و مواد
اهداف کلی گرما و مواد
هدف طراحی آموزشی گرما و مواد
حیطه عاطفی گرما و مواد
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) گرما و مواد
زمان بندی نحوه اجرا گرما و مواد
چالش های فرا روی و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها گرما و مواد
طرح درس گرما و مواد
هدف کلی : آشنایی با گرما ومواد

معماری نوین تدریس پایه سوم ابتدایی بر اساس طراحی آموزشی درس علوم با موضوع گرما و مواد با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۳۱ صفحهلینک دانلود:

درس پژوهی علوم سوم دبستان گرما ومواد 2


برچسب ها: درس پژوهی در رابطه با درس علوم کلاس سوم ابتدایی , درس پژوهی در رابطه با درس گرما و مواد 2 علوم پایه سوم ابتدایی , درس پژوهی معلم پایه سوم ابتدایی , د ,

[ بازدید : 2 ]

[ سه شنبه 28 فروردين 1397 ] [ 18:33 ] [ درس پژوهی ]

[ ]